Alla samlingar
Säkerhet och kundkännedom
Vad händer med mitt sparande om SAVR skulle tvingas stänga?
Vad händer med mitt sparande om SAVR skulle tvingas stänga?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En fråga vi då och då får från intresserade kunder är om de vågar placera sitt långsiktiga sparande hos ett så ungt företag som SAVR. Det är en fullt förståelig fråga och vi ska nedan försöka besvara den eventuella oro man kan känna kring detta.

Alla företag, även stora banker, kan av olika skäl tvingas stänga ned sin verksamhet. Vi har inga planer på att stänga, tvärtom växer vi snabbt i antal kunder, men det viktiga är att du som kund vet om att ditt sparande inte drabbas om så skulle inträffa.


Den korta versionen av hur det fungerar

  • Du äger dina fondandelar och dessa är helt separerade från SAVRs verksamhet.

  • Ditt sparande omfattas av det statliga Investerarskyddet, och när det ligger som likvider (pengar i ditt saldo) av Insättningsgarantin.

  • Vi står under Finansinspektionens tillsyn.


Den lite längre versionen

Vem äger mitt sparande och mina fondandelar?

Du äger själv dina fondandelar och SAVR gör inget med dessa utan ditt godkännande. Kontot är lika säkert som hos en storbank och omfattas av det statliga Riksgäldens investerarskydd samt Insättningsgarantin.


Klientmedelskonto

I normalfallet har du ditt sparande i fondandelar genom SAVR. Vid insättningar och uttag finns dock under kortare perioder pengar på kontot. Dessa ligger då på ett klientmedelskonto hos Nordea. Det är ett separat konto, skilt från SAVRs verksamhet. Det ingår inte i vår balansräkning och påverkas därför inte vid en eventuell konkurs. Pengar som står på ett klientmedelskonto får inte användas av någon annan än du som kund.


Investerarskyddet och Insättningsgarantin

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper, fondandelar, du har på ditt konto genom SAVR. Eftersom ditt sparande är helt separerat från vår och våra partners verksamhet är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerar inte kan få ut dina tillgångar. 

Insättningsgarantin innebär att staten ersätter upp till 1 050 000 kronor SEK av de likvider (pengar i ditt saldo) som du har på de konton som omfattas av denna garanti. Detta i händelse av att det finansiella institutet som du har ditt konto hos skulle gå i konkurs. Genom SAVR investerar du i en fond och har fondandelar på ditt Investeringssparkonto vilket gör att Investerarskyddet i detta fall är mer relevant, men vid de tillfällen ditt sparande ligger som likvider, pengar, omfattas det av Insättningsgarantin. 


Tillsyn av Finansinspektionen

SAVR står under Finansinspektionens tillsyn. Detta innebär att vår verksamhet löpande kontrolleras och granskas i enlighet med gällande lagar och regler.


Fler frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna!

Fick du svar på din fråga?