Alla samlingar
Säkerhet och kundkännedom
Hur fungerar det med Investerarskyddet och Insättningsgarantin?
Hur fungerar det med Investerarskyddet och Insättningsgarantin?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det konto du sparar på genom SAVR omfattas av Insättningsgarantin (genom Nordea) innan fondandelar köps. Insättningsgarantin innebär att staten ersätter upp till 1 050 000 kronor av de likvider (rena pengar) som du har på de konton som omfattas av denna garanti, i händelse av att banken/finansinstitutet som du har ditt konto hos skulle gå i konkurs. Genom SAVR investerar du i en fond och har fondandelar på ditt Investeringssparkonto vilket gör att Investerarskyddet i detta fall är mer relevant, men vid de tillfällen ditt sparande ligger som likvider, pengar, omfattas det av Insättningsgarantin. Du kan läsa mer om Insättningsgarantin här.

Därutöver omfattas ditt konto av Investerarskyddet, som är en statlig garanti och inkluderar de värdepapper, fondandelar, du har på ditt konto genom SAVR. Eftersom ditt sparande är helt separerat från vår och våra partners verksamhet är de alltid skyddade. Investerarskyddet täcker ett maximalt belopp på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerar inte kan få ut dina tillgångar. Du kan läsa mer om Investerarskyddet här.

SAVR står under Finansinspektionens tillsyn. Detta innebär att vår verksamhet löpande kontrolleras och granskas i enlighet med gällande lagar och regler.

Fick du svar på din fråga?