Alla samlingar
Säkerhet och kundkännedom
Hur fungerar det med Investerarskyddet och Insättningsgarantin?
Hur fungerar det med Investerarskyddet och Insättningsgarantin?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det Investeringssparkonto, ISK, du sparar på genom SAVR ligger hos vår samarbetspartner Fondab och omfattas av Insättningsgarantin samt det statliga Investerarskyddet*. Dina pengar hanteras av vår leverantör Fondab vars koncern har funnits i 20 år och levererar finanstekniska lösningar åt några av de största svenska och europeiska bankerna och fondbolagen.

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper, fondandelar, du har på ditt konto genom SAVR. Eftersom ditt sparande är helt separerat från vår och våra partners verksamhet är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerar inte kan få ut dina tillgångar. Du kan läsa mer om Investerarskyddet här.

Insättningsgarantin innebär att staten ersätter upp till 1 050 000 kronor av de likvider (rena pengar) som du har på de konton som omfattas av denna garanti, i händelse av att banken/finansinstitutet som du har ditt konto hos skulle gå i konkurs. Genom SAVR investerar du i en fond och har fondandelar på ditt Investeringssparkonto vilket gör att Investerarskyddet i detta fall är mer relevant, men vid de tillfällen ditt sparande ligger som likvider, pengar, omfattas det av Insättningsgarantin. Du kan läsa mer om Insättningsgarantin här.

SAVR står under Finansinspektionens tillsyn. Detta innebär att vår verksamhet löpande kontrolleras och granskas i enlighet med gällande lagar och regler.

---

* Insättningsgarantin gäller upp till 100 000 euro.

Fick du svar på din fråga?