Oavsett vilket sparsyfte (Framtid, Barn eller Pension) du väljer när du öppnar ett nytt konto så öppnas ett Investeringssparkonto, ISK. I många fall är ISK det konto som gör att du betalar minst i skatt och avgifter över tiden. Du som öppnar kontot står som ägare till det och äger då också de fondandelar och tillgångar som finns på kontot. Du slipper också allt krångel med deklarationen.

Att sparandet sker på ett ISK gör att du kan styra över när fondandelarna ska säljas, om de ska säljas i omgångar, och hur mycket ditt barn ska få tillgång till vid olika åldrar. En vanlig utmaning blir annars att barnet kan få tillgång till en stor klumpsumma redan vid 18 års ålder, men så är alltså inte fallet om du sparar genom SAVR. Ett exempel är att du med SAVR skulle kunna ta ut en del när barnet ska skaffa körkort och resten när det är dags för insats till egen lägenhet. Du kan även, när du själv tycker det är lämpligt, från det att barnet fyllt 18 år och framåt skriva över ägandet av kontot till barnet.

I händelse av att du som står som ägare till kontot skulle avlida gäller den normala arvsordningen för de tillgångar som finns på kontot. Det innebär att tillgångarna på ISK-kontot ärvs av samma person(er) som ärver dina övriga tillgångar.

Hittade du svaret?