Hos oss kan du spara till ditt barn på en ISK-depå, vilket innebär att du själv styr över hur mycket ditt barn får tillgång till vid olika åldrar. När barnet fyllt 18 är det många som tycker att det känns lämpligt att skriva över ägandet av kontot till barnet. Det kan dock vara en utmaning att ge sitt barn tillgång till en stor klumpsumma. SAVR erbjuder ett alternativ där du istället kan ta ut en del av summan när ditt barn ska ta körkort och resten när det är dags för en insats till egen lägenhet, exempelvis.

I händelse av att du som står som ägare till kontot skulle avlida gäller den normala arvsordningen för de tillgångar som finns på kontot. Det innebär att tillgångarna på ISK-kontot ärvs av samma person(er) som ärver dina övriga tillgångar.

Hittade du svaret?