Alla samlingar
Mitt konto
Spara åt mitt barn
Spara åt mitt barn

Barnsparande

Sandro Thorell avatar
Skrivet av Sandro Thorell
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi får en del frågor gällande barnsparande och att starta ett SAVR-konto i ett barns namn. Dessvärre är det inte möjligt att skapa ett konto åt någon som inte är myndig. I dagsläget erbjuder vi inte heller någon kontotyp som gör det möjligt att upprätta ett barnsparande i syfte att ge bort med gåvobrev. Detta är på grund av en teknisk begränsning hos vår leverantör och depåförande institut. Det är däremot något vi arbetar på och hoppas kunna erbjuda i framtiden. Ett möjligt alternativ är att öppna ett investeringssparkonto i ditt namn i avsikt att spara till ditt barn.

I händelse av att du som står som ägare till kontot skulle avlida gäller den normala arvsordningen för de tillgångar som finns på kontot. Det innebär att tillgångarna på investeringssparkontot ärvs av samma person(er) som ärver dina övriga tillgångar.

Fick du svar på din fråga?