Vi får en del frågor om ifall det går att starta ett SAVR-konto i ett barns namn. Det går tyvärr inte i dagsläget, men det du kan göra är att öppna en extra ISK-depå på ditt eget konto, med syfte att spara åt ditt barn. Detta innebär att du själv styr över hur mycket barnet får tillgång till vid olika åldrar. När barnet sedan fyllt 18 kan du genom ett gåvobrev föra över innehavet på depån till barnet, i samband med att hen kan öppna sitt egna konto hos SAVR.

I händelse av att du som står som ägare till kontot skulle avlida gäller den normala arvsordningen för de tillgångar som finns på kontot. Det innebär att tillgångarna på ISK-kontot ärvs av samma person(er) som ärver dina övriga tillgångar.

Hittade du svaret?