Här kan du få lite mer information om den totala avgift du betalar när du sparar i en fond genom SAVR. I exemplet nedan har vi använt oss av Cliens Mixfond B. Du ser avgiften både i procent och i kronor.

Den genomsnittliga årsavkastningen för Cliens Mixfond B har när denna guide skrivs sedan starten år 2004 varit ca 10 % efter att avgiften dragits bort. Utvecklingen som vi räknat på här är dock ett exempel baserat på en lite lägre avkastning, ca 10 %, efter det att avgiften dragits bort.


Exempeluträkning

Belopp: 10 000 kr
Spartid: 1 år
Utveckling innan avgift: 10 %
Värde innan avgifter: 11 000 kr
Värde efter avgifter: 10 898 kr  

Specifikation av avgifter

Avgifterna nedan är baserade på exemplet ovan och gäller vid tiden då denna guide skrevs.

Löpande avgifter: 176 kr / 1,76 %
Transaktionsavgifter: 5 kr / 0,05 %
Övriga fondavgifter: 0 kr / 0 %
Total fondavgift: 181 kr (1,81 %)
Plattformsavgift SAVR: 9 kr / 0,09 %
Total avgift: 190 kr (1,90 %)
Varav provision som SAVR återbetalar: 87,5 kr / 0,875 %

Avgift hos SAVR: 102 kr / 1,02 %

Skatter

Den skatt du betalar på ditt Investeringssparkonto är inte inräknad i exemplet ovan. År 2019 är skatten 0,45 %.

Hittade du svaret?