I händelse av att du som står som ägare till kontot skulle avlida gäller den normala arvsordningen för de tillgångar som finns på kontot. Det innebär att tillgångarna på ISK-kontot ärvs av samma person(er) som ärver dina övriga tillgångar.

Fick du svar på din fråga?