Alla samlingar
Avgifter
Hur räknar ni ut fondavgifterna?
Hur räknar ni ut fondavgifterna?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ibland upplevs vår avgift dyrare än på andra plattformar, vilket kan vara förvirrande. Det är viktigt att känna till att fondens avgifter i grunden är desamma oavsett var du köper den. SAVR följer MiFID 2 (Markets in Financial Instrumets Directive 2), ett regelverk som instiftades för att öka transparensen ytterligare på finansmarknaden och skydda konsumenterna. För oss innebär det att vi alltid presenterar fondavgiften i en total som inkluderar fondens egna transaktionsavgifter och rörliga avgifter. Avanza gör på samma sätt men det finns aktörer som fortfarande endast visar en del av fondavgiften vilket vi anser blir missvisande.

Fondavgiften som presenteras kan alltså variera beroende på hur transparenta olika plattformar väljer att vara med sin redovisning av rörliga avgifter och transaktionsavgifter. Oavsett hur avgiften presenteras är den alltså i grunden samma överallt. Det som skiljer oss från i princip alla övriga aktörer är dock att vi återbetalar hela den provision vi får till kunderna. I de avgifter och rabatter vi redovisar hos oss ingår alltid SAVRs ersättning på 0,04-0,09% beroende på fondtyp, vilken är inräknad när vi presenterar en total fondavgift eller rabatt. Vid köp och sälj av en fond i utländsk valuta tar vår transaktionsleverantör ut en växlingsavgift på 0,5 %. 

Fick du svar på din fråga?