Provisionen betalas ut som likvider till ditt konto. Detta sker en gång i kvartalet, efter kvartalet har avslutats. I samband med detta dras plattformsavgiften på 0,09 %. Du väljer själv ifall du vill återinvestera i fonden eller ta ut pengarna. 

Obs! Med anledning av en ändring hos vår fondpartner kommer utbetalningar av provisioner nu att ske runt den 20:e andra månaden efter ett avslutat kvartal.

Fick du svar på din fråga?