Alla samlingar
Fondhandel
Avräkningsnotor och valutaväxling
Avräkningsnotor och valutaväxling
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan


Avräkningsnota

Efter en genomförd fondorder skapas en avräkningsnota. Denna avräkningsnota sammanfattar detaljerna kring affären så som antal fondandelar, NAV-kurs och köp-/säljbelopp vid handel med fonder vars handelsvaluta är SEK. Vid handel med fonder i utländsk valuta anges även den avgift som tagits ut vid valutaväxling samt fördjupad handelsinformation som redogör vilken procentsats som använts i den process där valutaväxling skett.

Valutaväxling

Vid handel av fonder i utländsk valuta växlar vår leverantör automatiskt aktuell valuta för din räkning. Spreaden i valutakurs, dvs. skillnaden mellan köp- och säljkurs, är 1 % vid rådande villkor eller 0.5 % per transaktionstillfälle och riktning (köp-/säljorder). Växling för köp sker i samband med fondens stopptid och för sälj i samband med att likvid utbetalas. Avgiften tas ut på det köp-/säljbelopp som motsvarar värdet på de fondandelar som har inhandlats/avyttrats.

Exempel: Antag följande: en order om 1000 kronor, en referensvalutakurs om EUR/SEK = 10 och att en fonds NAV-kurs är densamma under hela processen från det att ordern skapas till det att ordern gått till avslut och en avräkningsnota genererats. Med rådande villkor medför detta att en avgift om 5 kronor tas ut vid valutaväxling och resterande 995 kronor dras vid införskaffandet av fondandelarna vid en köporder. Vid en säljorder kommer även då 5 kronor tas ut i växlingsavgift och resterande 995 kronor erhålls vid försäljningen av fondandelarna. Vidare innebär detta att växlingskursen inklusive avgift är 10 x 1.005 = EUR/SEK 10.05 vid en köporder och 10 x 0.995 = EUR/SEK 9.95 vid en säljorder.

Fick du svar på din fråga?