När du använder vår automatiska flyttfunktion tar en flytt vanligtvis mellan 4-8 veckor, beroende på vilken bank du flyttar från. Vi får en del frågor av våra kunder gällande vad status är på deras flytt men tyvärr är det svårt för oss att ha insyn i processen då det alltid är banken du flyttar från som ansvarar för flytten. Vi vill såklart att din flytt ska gå så snabbt som möjligt och vi gör allt vi kan inom 24 timmar efter att du begärt flytten. Sedan ligger dock bollen hos din nuvarande bank: det är dem som ska sälja av ditt innehav och flytta över likviderna till en ISK-depå hos oss. Vi hänvisar därför i första hand till att du hör av dig till dem och frågar vad status är gällande din flytt.

Hittade du svaret?