Alla samlingar
Automatisk flyttfunktion
Flytta in ditt Fondkonto till SAVR
Flytta in ditt Fondkonto till SAVR
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ett Fondkonto kallas även ibland för Aktie- och Fondkonto, VP-konto eller Depå. För att flytta in ditt Fondkonto från en annan bank så väljer du "Flytta ditt sparande till oss" i inloggat läge. Följ sedan stegen i vår guide, vilket bara tar några minuter. I slutet signerar du säkert med BankID och efter det påbörjas flytten. Vi kontaktar då din andra bank och ber dem flytta ditt sparande till ett nytt Fondkonto hos oss (som skapas i samband med att du begär flytten).

Normalt tar en flytt till oss 4-8 veckor och vi agerar så snabbt vi kan. Tiden det tar att slutföra en flytt beror främst på din andra bank och på fondbolagen som flytten berör.

I vissa fall kan det ta längre tid än normaltid att slutföra en flytt. Detta under perioder då många vill flytta sitt sparande till SAVR. Det kan då leda till att inblandade aktörer upplever en högre belastning än vanligt, vilket kan påverka tiden för flytten att bli klar.


Så här ser processen ut:

  1. Vi skickar en blankett till din andra bank med begäran om att flytta ditt sparande.

  2. Din andra bank flyttar de fonder som du valt att flytta.

  3. Dina valda fonder flyttas till ditt Fondkonto hos SAVR och fonderna kan bli synliga på ditt konto vid olika tidpunkter under tiden flytten pågår. Det är alltså inget ovanligt att fonderna försvinner från din bank men dyker upp på ditt konto hos SAVR om först några veckor.

De fonder du valt att inkludera i din flyttbegäran till ditt Fondkonto kommer att flyttas. Det betyder att du äger dina fonder under tiden flytten pågår och du är därför kvar på marknaden för att ta del av fondernas värdeutveckling. Vi tar inget betalt för varken inflytt till oss eller utflytt från oss.

Tänk på detta när du flyttar in ditt Fondkonto till oss:

  • Kontot måste vara skrivet i ditt namn.

  • Du får inte handla på depån efter att du har begärt flytten.

  • Du kan endast skapa ett Fondkonto via en inflytt till SAVR. Det går alltså inte att starta upp ett nytt Fondkonto hos oss. Om du vill påbörja ett helt nytt sparande behöver du skapa ett ISK-konto.

  • Du kan endast flytta fondandelar. Fondkonton har heller ingen schablonbeskattning på insättningar och det går därför snabbare för dig att flytta likvider manuellt.

  • Om du har aktier eller andra värdepapper på ditt Fondkonto hos din andra bank kommer dessa inte att påverkas. Det är endast de fonder du valt att flytta som inkluderas i din flyttbegäran.

  • När du flyttar ditt sparande till ett Fondkonto kan du i flyttansökan välja om du vill sälja eller ignorera en fond som inte finns i vårt utbud. Att ignorera fonden betyder att den lämnas kvar på ditt Fondkonto hos den andra banken. Om du väljer att sälja fonden flyttas pengarna från försäljningen över till oss tillsammans med ditt tillgängliga saldo. När flytten är slutförd kan du välja en annan motsvarande fond att köpa hos oss till den rabatterade avgiften.

  • Det måste finnas ett innehav på depån. En flyttbegäran måste uppgå till ett totalt värdet på minst 1 000 kr för att flytten ska godkännas och genomföras.

Tillkommer det någon skatt vid flytt till ett Fondkonto?

Det tillkommer ingen skatt när du flyttar in dina fondandelar till ett Fondkonto hos oss. Om du vid något tillfälle efter att din flytt är slutförd säljer fondandelar från ditt Fondkonto ska vinsten eller förlusten tas upp till beskattning. Vid en försäljning kommer kontrolluppgifter automatiskt lämnas till Skatteverket. En årlig schablonskatt av fondandelarnas värde tillkommer oavsett om du har sålt fondandelar eller inte under året. Den fondprovision som vi kvartalsvis betalar tillbaka till dig och ditt fondkonto kommer att medföra en skatt om 30 %. Kontrolluppgifter kommer automatiskt lämnas till Skatteverket. Uppgifterna kommer ifyllda i din inkomstdeklaration för året då försäljningen respektive återbetalningen gjordes. Godtar du beräkningen behöver du inte göra en egen beräkning. Besök Skatteverket för mer information.

Viktig information!
I samband med vårt pågående plattformsarbete så har vi tyvärr stängt ned flyttfunktionen. Dessvärre har vi inget konkret tidsestimat för när denna kommer vara aktiv igen. Vår ambition är däremot så klart att öppna upp för flyttar igen snarast möjligt efter leverantörsbytet.

Fick du svar på din fråga?