Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarMitt konto
Din utveckling i kronor och i procent
Din utveckling i kronor och i procent
Mikael avatar
Skrivet av Mikael
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Den totala utvecklingen av dina fondinnehav för den valda tidsperioden visas ovanför grafen i kronor och i procent på din innehavssida. Vid interaktion med grafen visas utvecklingen i procent från starten av den valda tidsperioden fram till den dag du interagerar med. Utvecklingen i procent justeras för de insättningar och uttag du gör. Det innebär att utvecklingen i procent går att jämföra mot tex. ett index. Utvecklingen i kronor visar den totala värdeökning eller värdeminskning dina fondinnehav har gett i faktiska kronor. Följande exempel förklarar hur utvecklingen i procent och kronor beräknas.

Exempel 1

Tänk dig att du handlar en fond för 10 000 kronor och som gör att den fonden utgör det totala värdet på ditt konto. Om fonden därefter ökar i värde med 10 % innebär det att ditt konto har en utveckling i procent på 10 % och samtidigt en utveckling i kronor på 1 000 kr. Ditt totala värde på kontot är 11 000 kronor.

Tänk dig sedan att du dagen efter sätter in ytterligare 10 000 kronor till ditt konto och köper samma fond för hela det beloppet. Om fonden därefter ökar i värde med 5 % innebär det att ditt totala värde på kontot är:

  • 21 000 kr * 1,05 = 22 050 kr

din utveckling i kronor är därmed:

  • 22 050 kr - 20 000 kr = 2 050 kr

och din utveckling i procent, eftersom den justeras för dina insättningar, är:

  • (1,10 * 1,05) - 1 = 15,50 %

Din avkastning på investerat kapital visas inte men du kan enkelt räkna ut det själv:

  • 2 050 kr / 20 000 kr = 10,25%


Då uträkningen skiljer sig åt för utveckling i kronor jämfört med utveckling i procent kan det i vissa fall hända att den ena har positiv utveckling samtidigt som den andra har negativ utveckling. Följande exempel förklarar hur det kan hända och varför det inte behöver vara fel.

Exempel 2

Tänk dig att du handlar en fond för 10 000 kronor och som gör att den fonden utgör det totala värdet på ditt konto. Om fonden därefter ökar i värde med 10 % innebär det att ditt konto har en utveckling i procent på 10 % och samtidigt en utveckling i kronor på 1 000 kr. Ditt totala värde på kontot är 11 000 kronor.

Tänk dig sedan att du dagen efter sätter in ytterligare 10 000 kronor till ditt konto och köper samma fond för hela det beloppet. Om fonden därefter minskar i värde med 5 % innebär det att ditt totala värde på kontot är:

  • 21 000 kr * 0,95 = 19 950 kr

din utveckling i kronor är därmed:

  • 19 950 kr - 20 000 kr = -50 kr

och din utveckling i procent, eftersom den justeras för dina insättningar, är:

  • (1,10 * 0,95) - 1 = 4,50 %

Fick du svar på din fråga?