Du sparar i en fond som heter Cliens Mixfond B. Det är den fond som i sin kategori gjort att pengarna växt mest de senaste 10 åren*. De som jobbar med att förvalta fonden placerar dina pengar spritt över olika branscher, i olika företag som de tror kommer växa över tid. De lägger även ett stort fokus på att försöka bromsa större värdefall i marknaden, och kan därför fördela om dina pengar så att de under vissa perioder är placerade mer defensivt.

Du kan läsa mer om Cliens Mixfond B här.

Vad är en fond?
Enligt Wikipedia är en fond "en samling av en rad olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper". Förenklat betyder det att den som sparar i en fond till exempel kan äga delar av olika företag eller värdepapper som ger ränta.

En fond kan vara aktivt eller passivt förvaltad. Cliens Mixfond B är aktivt förvaltad, vilket betyder att någon väljer ut vad fondens pengar ska investeras i för att de i förhållande till den risk som tas ska växa så mycket som möjligt.

-----

* Det i sig är ingen garanti för att den kommer fortsätta växa mest även framöver.

Hittade du svaret?