Hoppa till huvudinnehåll
Klagomål
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Är du missnöjd med något?

Din åsikt är viktig

Det är viktigt för SAVR att säkerställa en väl fungerande och ändamålsenlig klagomålshantering i enlighet med gällande regelverk och därmed tillförsäkra att klagomål besvaras sakligt, korrekt och snarast. En väl fungerande klagomålshantering ger kunder möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. Detta är betydelsefullt för att upprätthålla allmänhetens förtroende både för SAVR och för den finansiella marknaden. En god hantering av klagomål ger också Bolaget möjlighet att fånga upp problem i verksamheten och att åtgärda dessa samt att vidta förebyggande åtgärder.

Reklamera först

Är du missnöjd med SAVR:s utförande av en tjänst reklamerar du i första hand hos vår kundservice. Det är viktigt att du kontaktar oss med din reklamation så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt. Du kan kontakta vår kundservice via vår chatt.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter att du reklamerat hos vår kundservice fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till funktionen Klagomålsansvarig hos SAVR (kontaktinformation nedan). Det är kostnadsfritt att framföra klagomål. I klagomålet ska du utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av notor, kontoutdrag, tidigare korrespondens, m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

SAVRs klagomålsansvarig

Adress | SAVR AB Att: Klagomålsansvarig | Lästmakargatan 20, f9, 111 44 Stockholm

E- post | Sofie Knutsson | complaints@savr.com

SAVR behandlar inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Vi besvarar klagomål så snart som möjligt och inom 14 dagar från att klagomålet har kommit in till oss. Om vi inte kan besvara ditt klagomål inom 14 dagar kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta, samt informera om när ett svar kan förväntas.

Oberoende vägledning och hjälp utanför SAVR

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om SAVR klagomålsansvarige har avslagit ett krav du har framställt helt eller delvis, eller inte svarat alls, kan du som är konsument kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt lämnar rekommendationer om hur tvister kan avgöras. Du kan läsa på ARN:s hemsida om vilka tvister de prövar och inom vilken tid du måste kontakta ARN.

Adress | Allmänna reklamationsnämnden | Box 174, 101 23 Stockholm

Telefon | +46 (0) 8 508 860 00

Epost | arn@arn.se

Allmän domstol

Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos SAVR har du även möjlighet att föra ärendet vidare till allmän domstol.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du som är konsument kan också kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering, men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

Adress | Konsumenternas Försäkringsbyrå | Box 24215, 104 51 Stockholm

Telefon | +46 (0) 200-22 58 00

Epost | Fyll i webbformulär på www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut, men prövar inte tvister.

Adress | Konsumenternas Bank- och finansbyrå | Box 24215, 104 51 Stockholm

Telefon | +46 (0) 200-22 58 00

Epost | Fyll i webbformulär på www.konsumenternas.se

Du som är konsument kan få råd och hjälp vid köp av finansiella tjänster av konsumentvägledarna i din kommun. Du kan också få vägledning genom Konsumentverket på www.hallakonsument.se.

Fick du svar på din fråga?