SAVR är skapat för att vara så enkelt som möjligt för den stora grupp sparare som inte har tid eller intresse av att själva handla med aktier och fonder. Vi försöker därför ta bort så mycket val och beslut som möjligt för att göra det enkelt.

Ett starkt skäl till att vi valt den fond vi har, Cliens Mixfond B, är att den de senaste 10 åren gjort att pengarna växt mest i jämförelse med andra liknande fonder i samma riskklass*. Då fonden innehåller både aktier och räntebärande värdepapper kan det göra att risken blir lägre och den långsiktiga utvecklingen blir stabilare än om den bara innehållit aktier.

Vill man själv vara mer aktiv och till exempel köpa och sälja enskilda aktier rekommenderar vi istället någon av de mer avancerade handelsplattformar som finns på nätet.


--

* Det i sig är ingen garanti för att den kommer fortsätta vara bäst även i framtiden.

Hittade du svaret?