Vi på SAVR strävar efter att samarbeta med några av Sveriges absolut bästa och mest erfarna oberoende fondbolag, med en lång historik av att ha lyckats skapa god avkastning för deras sparare (med andra ord har de gjort att sparandet växt bra historiskt).

Cliens är ett företag som specialiserat sig på att förvalta människors pengar genom att man sparar i deras fonder. Den fond man sparar i genom SAVR är Cliens Mixfond B, som är den fond som i sin kategori gjort att pengarna växt mest de senaste 10 åren*.

Cliens skriver själva följande om sin Mixfond:
Cliens Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att fonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 % aktier. I syfte att bromsa större värdefall i marknaden så kan fonden placera upp till 75 % av kapitalet i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden kan ta positioner i utländska aktier men tyngdpunkten ligger på den svenska aktiemarknaden. Förvaltarna lägger ett stort fokus på att begränsa risken för stora värdefall i fonden.

Cliens Mixfond följer riktlinjer som främjar investeringar i ansvarsfulla och hållbara bolag, läs mer om det här. Totalt investerat kapital i Cliens olika fonder uppgick i januari 2018 till ca 11 miljarder kronor.

Hur pengarna växt i Cliens Mixfond jämfört med jämförelseindex

Jämförelse med fonder i samma kategori
(per den 31 december 2016)

Årlig avkastning sedan fonden startade (i procent)

Exempel på vad fonden placerat i
(per den 31 december 2016)

Cliens rankad 1:a i Sverige 2017

I en undersökning där 125 svenska institutionella portföljförvaltare tillfrågats om sin syn på olika kapitalförvaltare hamnar Cliens i toppen. Av sexton kapitalförvaltare rankas Cliens allra högst följt av SEB på andra plats och Handelsbanken på tredje.

De som tillfrågats är till exempel pensionsstiftelser, försäkringsbolag, kommuner och landsting samt fackföreningar. Områden som utvärderats är bland annat förvaltningsresultat, administration och kundansvarigas kompetens.

Om du vill läsa mer om Cliens Mixfond hittar du ett fondfaktablad och fördjupad information här.

-----

* Det i sig är ingen garanti för att den kommer fortsätta vara bäst även i framtiden.

Hittade du svaret?