SAVR har inga insättnings- eller uttagsavgifter, månadsavgifter eller startavgifter.

När man sparar genom vår tjänst i Cliens Mixfond B tas en fondavgift på totalt 1,81 % per år ut som vi och Cliens delar på. Denna avgift går till att aktivt förvalta dina pengar och att utveckla SAVRs spartjänst. Hur sparandet växer, avkastningen, vi visar upp i våra exempel är alltid efter att denna avgift redan är bortdragen.

Den aktiva förvaltningen i Cliens Mixfond B har sedan starten år 2004 gjort att ett sparande i fonden växt nära på dubbelt så mycket som i en motsvarande passiv lågavgiftsfond (efter att avgiften är borträknad).

Varje dag under året dras en liten del av denna avgift (1/365-del) automatiskt från ditt sparande och det är så du betalar för tjänsten.

Det finns fonder med både lägre och högre avgift än Cliens Mixfond, men några saker som utmärker Cliens Mixfond är att;

  • Det är den fond som inom sin kategori gjort att pengarna växt mest de senaste 12 åren* (vilket är räknat efter att avgiften dragits bort).
  • Cliens lägger ett stort fokus på att försöka begränsa risken för stora värdefall genom att i osäkra tider flytta om pengarna till säkrare placeringar.
  • Fonden följer riktlinjer som främjar ansvarsfulla och hållbara investeringar och har toppbetyg i hållbarhet hos Morningstar.

Att avgiften för fonden är i procent istället för kronor gör att man betalar lite mindre om man har ett litet sparande och lite mer om man har ett större sparande.

Ett aktivt förvaltat sparande

Cliens Mixfond är aktivt förvaltad, vilket innebär att man betalar för att de som jobbar på Cliens ska placera pengarna man har i fonden. Målet med dessa placeringar är att pengarna, utifrån fondens riktlinjer, på lång sikt ska växa så mycket som möjligt till en så låg risk som möjligt.

En fond kan vara både aktivt och passivt förvaltad, vilket lite förenklat är det som har störst påverkan på hur hög avgiften på fonden är. Du kan läsa mer om det här.

Om du vill läsa mer om Cliens Mixfond kan du göra det här.

-----

* Det i sig är ingen garanti för att den kommer fortsätta vara bäst även i framtiden.

Hittade du svaret?