SAVR vill erbjuda våra sparare det enklaste och bästa sättet att spara i fonder. Vi strävar därför efter att välja ut den mest relevanta informationen om fonderna och visa den på ett så lättöverskådligt sätt som möjligt, så att du kan jämföra och göra ett bra val för dig.

Aktivt förvaltade fonder innebär att en förvaltare arbetar med att aktivt välja ut de bolag eller tillgångar fonden investerar i. Han eller hon placerar alltså dina pengar åt dig med ambitionen att de ska växa bra utifrån uppsatta mål och tar en avgift för detta.

Både aktiva fonder, passiva indexfonder och robotrådgivare har olika avgiftsnivåer. Om du till exempel tror att små innovativa teknikbolag framöver kommer att växa mer än stora industribolag kanske du tycker att det är värt att betala för en fond med en förvaltare som väljer ut dessa bolag åt dig. Historiskt har det funnits ett överutbud av fonder som alltför ofta haft höga avgifter men där förvaltningen snarare varit passiv än aktiv. Tack vare mer pålästa och aktiva sparare börjar många av dessa dyra fonder idag försvinna.

Mer om aktiv och passiv fondförvaltning

Om en fond är passivt förvaltad kan, men behöver inte, avgiften vara låg då ingen aktivt jobbar med att placera ens pengar. Fonden följer då i regel ett så kallat index, som lite förenklat innebär att pengarna växer enligt ett snitt, varken mer eller mindre. Det finns olika åsikter om aktiv eller passiv förvaltning är att föredra för sitt sparande. Eftersom det är svårt att sia om framtiden är det också svårt att komma fram till något bestämt, till sist måste man därför själv bestämma sig för hur man vill att ens pengar ska förvaltas.

Andra aspekter än avgiften

Att säga att avgiften, alltså prislappen, är det enda man ska titta på när man väljer var man ska spara stämmer inte bättre än när man väljer vilken mobiltelefon eller bil som man ska köpa. Samtidigt vill man givetvis känna att man får något för pengarna om man betalar mer. Idag finns det en uppsjö av automatiska fondrobotar som förvaltar dina pengar passivt. Priserna för dessa varierar kraftigt men ligger oftast mellan 0,5 - 1 %, det är alltså ingen gratis sparform det är frågan om vilket det ibland kan låta som.

Utöver målet om att pengarna ska växa bra kan man till exempel även vilja ta hänsyn till saker som;

  • Hur lättanvänd och flexibel är den digitala tjänsten man sparar genom?
  • Förvaltas pengarna på ett hållbart och miljöriktigt sätt?
  • Hur trovärdig och trygg är spartjänsten man sparar genom?
  • Om man vill, kan man välja att spara i olika tillgångar, branscher och marknader?

Det viktigaste: Att komma igång

Oavsett hur, var eller varför man sparar så är det viktigaste med sparande att man faktiskt kommer igång. Gör man bara det har man redan där gett sig själv eller sina barn bättre framtida möjligheter.

Hittade du svaret?