Vi på SAVR strävar efter att samarbeta med några av Sveriges absolut bästa och mest erfarna oberoende fondbolag, med en lång historik av att ha lyckats skapa god avkastning för deras sparare (med andra ord har de gjort att sparandet växt bra historiskt). De som bestämmer hur ditt sparande placeras, förvaltarna, gör hela tiden aktiva bedömningar med målet att skapa maximal avkastning sett till den risk som tas.

När du sparar genom SAVR hamnar dina pengar i Cliens Mixfond B. Det är den fond som i sin kategori gjort att pengarna växt mest de senaste 12 åren*. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att anställda på Cliens jobbar med att placera dina pengar.

Det finns fonder med både högre och lägre avgift än Cliens Mixfond B. Om en fond är passivt förvaltad kan avgiften ofta vara låg då ingen aktivt jobbar med att placera ens pengar. Fonden följer då i regel ett så kallat index, som lite förenklat innebär att pengarna växer enligt ett snitt, varken mer eller mindre. Det finns olika åsikter om aktiv eller passiv förvaltning är att föredra för sitt sparande. Eftersom det är svårt att sia om framtiden är det också svårt att komma fram till något bestämt, men tittar man bakåt så har Cliens Mixfond B gjort att pengarna växt nästan dubbelt så mycket som sitt jämförelseindex vilket illustreras i grafen nedan*.

Andra aspekter än avgiften

Att säga att avgiften, alltså prislappen, är det enda man ska titta på när man väljer var man ska spara stämmer inte bättre än när man väljer vilken mobiltelefon eller bil som man ska köpa. Samtidigt vill man givetvis känna att man får något för pengarna om man betalar mer.

Utöver målet om att pengarna ska växa bra innebär ett sparande genom SAVR bland annat att;

  • Man behöver lägga minimalt med egen tid för att komma igång.
  • Sparandet hanteras genom en modern och smart digital tjänst som man kommer åt från vilken smart mobil eller dator som helst. Det gör att man själv kan ta kontrollen över sitt sparande.
  • De pengar man sparar placeras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt**.
  • Möjlighet finns att man slipper de värsta värdeminskningarna i tider av ekonomisk osäkerhet i och med fondens investeringsfokus.
  • Man kan när som helst enkelt öka (eller minska) månadssumman man sparar och även ta ut sina pengar.
  • Det är superenkelt att på egen hand räkna på hur ett ökat eller minskat månadssparande eller en engångsinsättning kan påverka ens framtida sparkapital.

Det viktigaste: Att komma igång

Oavsett hur, var eller varför man sparar så är det viktigaste med sparande att man faktiskt kommer igång. Gör man bara det har man redan där gett sig själv eller sina barn bättre framtida möjligheter.


-----

* Att ha varit framgångsrik historiskt är i sig ingen garanti för framtida framgång.

** Läs mer om hur Cliens Mixfond arbetar med ansvarsfulla investeringar här.

Hittade du svaret?