Cliens Mixfond följer riktlinjerna för FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UNPRI) och Cliens är även medlemmar i SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar (www.swesif.org).

Cliens skriver själva följande om sitt hållbarhetsarbete:

Hållbarhet är en självklar del i vår verksamhet och vi har en hög ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. Vi tror att ansvarsfulla investeringar och hänsyn till miljön är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen.

Vårt team har stor erfarenhet av ansvarsfulla investeringar då majoriteten av våra kunder tar hänsyn till frågor rörande etik, miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i sin förvaltning. Teamet har förvaltat institutionellt kapital med etiska krav sedan 1999 och i dagsläget förvaltar vi bl. a flera uppdrag inom Svenska Kyrkan som ställer höga krav gällande ansvarsfulla investeringar. Vi har ett nära samarbete med etikkonsulten GES Investment Services samt Oekom Research, gällande etik, miljö, social hänsyn och bolagsstyrning.

Inom ramen för Cliens fondverksamhet beaktas internationella normer och urvalet av värdepapper i fonderna baseras på en kombination av finansiell analys och ESG analys, d v s analys av hur bolagen hanterar risker när det gäller miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Fonderna undviker vidare att placera i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fonderna placerar generellt heller inte i bolag som är involverade i produktion och/eller marknadsföring av vapen som är illegala enligt internationella överenskommelser, såsom klusterbomber, anti-personella minor samt kärnvapenprogram.

Du hittar mer information hur Cliens arbetar med hållbarhet här.

Hittade du svaret?