Det finns idag ingen gemensam standard för att gradera olika fonder utifrån hur hållbara eller miljövänliga de är. Olika aktörer så som Morningstar har istället tagit fram egna sätt att mäta detta. FN har tagit fram sina Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UNPRI) och den svenska fondbranschen har startat organisationen SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar (www.swesif.org). Organisationen bakom Svanenmärket har även godkänt sin märkning för ett antal fonder.

SAVR har som ambition att framöver underlätta för våra kunder när det kommer till att välja ett sparande som har en så positiv inverkan på vår omvärld och framtid som möjligt. Detta kan till exempel handla om fonder som aktivt väljer bort bolag som har höga utsläpp av koldioxid, säljer produkter som är skadliga eller behandlar sina anställda på ett oschysst sätt. Vi vill så snart som möjligt tydligt märka/gradera de fonder som finns i vårt system efter hur bra de är på att välja ut dessa "bra" bolag och därigenom göra det så enkelt som möjligt för dig som kund att välja schyssta fonder.

Hittade du svaret?