Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarMitt konto
Hur fungerar det med skatten och ISK?
Hur fungerar det med skatten och ISK?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Skatten dras automatiskt och du slipper krångel med deklarationen då du sparar på ett ISK, Investeringssparkonto. Uppgifterna som behövs kommer förifyllda på din deklaration.

Skatten räknas schablonmässigt ut varje år. År 2019 var den 0,45 %.

Räkneexempel

En sparare har 100 000 kronor i genomsnittligt värde, så kallat kapitalunderlag, under 2018. Detta har räknats fram genom att addera värdet på kundens ISK vid ingången av varje kvartal plus alla insättningar som gjorts under året och dela den summan med fyra.

För att sedan räkna ut schablonintäkten multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november föregående år + 1 procent. Som lägst dock 1,25 procent. Den 30 november 2017 var statslåneräntan 0,49 %. 0,49 + 1 = 1,49. I Skatteverkets ögon har du därför haft en avkastning på 1,49 procent under året. Schablonintäkten blir då 100 000 kronor * 1,49 % = 1 490 kronor.

Schablonintäkten, i det här fallet 1 490 kronor, är kvittningsbar mot andra kapitalutgifter, exempelvis ränta på lån. Schablonintäkten finns förifylld i din deklaration och beskattas automatiskt i inkomstslaget kapital med 30 procent. Skatten i det här räkneexemplet blir då 1 490 * 30 % = 447 kronor.

Investeringssparkonto

Skatteverket skriver på sin hemsida följande om ISK:
Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. Du behöver inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. Du kan även ta ut  pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Utgifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla.

Du kan läsa mer om ISK och hur det beskattas hos Skatteverket.

Fick du svar på din fråga?