Alla samlingar
Kom igång
Få hjälp med att skapa ett sparande
Få hjälp med att skapa ett sparande
Sandro Thorell avatar
Skrivet av Sandro Thorell
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi har idag över 1 600 fonder på vår plattform och utbudet kan ibland upplevas som en svårnavigerad djungel. Vi har därmed skapat en funktion som hjälper dig att sortera fonder efter olika parametrar. Det enda du behöver göra är att välja hur länge och hur mycket du vill spara, så presenterar vi en sparstrategi med fonder som matchar dina val. Du kan välja mellan fyra olika strategier: Försiktig, Balanserad, Offensiv eller Framtid.

Så här gör du:

Under "Genvägar" i inloggat läge hittar du ”Få hjälp med att skapa ett sparande" där kan du välja mellan fyra sparstrategier utifrån hur länge du vill spara; Försiktig, Balanserad, Offensiv eller Framtid.

Välj sedan om du endast vill göra en engångsinsättning eller också starta ett månadssparande. Då visas ett antal fonder filtrerade efter Morningstars betyg – ju högre betyg, desto högre upp i listan. Du kan också sortera fonderna utifrån parametrar som lägst avgift eller låg CO2-risk (Morningstars hållbarhetsbetyg). Möjligheten att byta ut fonder finns för varje kategori under ”Fler fonder i kategorin”, eller lägga till fonder under “Lägg till övriga fonder” som du hittar längst ned i listan.

Sparstrategierna är uppbyggda efter fördelning mellan aktie- och räntefonder. Om du väljer att justera den fördelningen så byter strategin namn till ”Anpassad”, eftersom den då avviker från strategin som du valde från början.

Klicka på ”Fortsätt” när du är nöjd med din sparstrategi för att välja på vilket konto som sparstrategin ska ligga. Du kan antingen skapa ett nytt ISK eller välja ett befintligt ISK, du kan dock inte välja att skapa en strategi på ett befintligt ISK där du redan har ett återkommande köp. De valda fonderna för månadssparande kommer synas under fliken ”Återkommande köp” på den ISK du valt strategin för.

För att kunna föreslå en fördelning mellan olika tillgångsslag och marknader är minsta sparbelopp 500 kr. Om du vill spara för ett lägre belopp än 500 kr kan du i stället handla fonder från 100 kr i Fondbutiken.

Vår försiktiga strategi kan passa dig som vill spara i mindre än tre år. Då du tänkt spara en relativt kort tid kan det vara klokt att inte ta alltför stora risker. Vår försiktiga strategi består därför av 20 procent aktiefonder och 80 procent räntefonder. Detta eftersom räntefonder inte brukar innebära en lika hög risk som aktiefonder.

Vår balanserade strategi kan passa dig som vill spara i ungefär tre till fem år. Då du tänkt spara en relativt kort tid kan det vara klokt att inte ta alltför stora risker. Vår balanserade strategi består därför av 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Räntefonder har vanligtvis en lägre risk än aktiefonder.

Vår offensiva strategi kan passa dig som tänkt spara i ungefär fem till tio år. Strategin består av 80 procent aktiefonder och 20 procent räntefonder. Detta innebär att du mestadels kommer att investera i aktiefonder, som historiskt har inneburit en högre avkastning men också en högre risk än investeringar i räntefonder.

Vår framtidsstrategi kan passa dig som tänkt spara i mer än tio år. Strategin består av 100 procent aktiefonder. Att investera i aktiefonder har historiskt inneburit en hög avkastning, men också en högre risk än investeringar i räntefonder.

Tänk på att våra sparstrategier inte kan likställas med personlig rådgivning. Därför ska du ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr innan du väljer att investera i den. Det kan också vara bra att du ser över ditt innehav regelbundet, speciellt om du ska spara under en kortare tid.

Fick du svar på din fråga?