Den korta versionen

Avanza Zero och så kallade "robotrådgivare" följer passivt ett börssnitt utan möjlighet till att pengarna växer mer än så. Genom SAVR sparar du i en aktivt förvaltad fond med god historik som förvaltas av erfarna personer från ett prisbelönt fondbolag. Efter att avgiften är dragen har fonden du sparar i genom SAVR historiskt gjort att pengarna växt ungefär dubbelt så mycket som sitt jämförelseindex, alltså det börssnitt en passivt förvaltad fond försöker följa (i samma riskklass)*.

Den lite längre versionen

Avanza Zero och så kallade robotrådgivare är i regel passivt förvaltade medan vår fond, Cliens Mixfond B, är aktivt förvaltad. Att en fond är passivt förvaltad innebär att den försöker följa ett snitt, ett index, istället för att aktivt skötas av en förvaltare vilket gör att avgiften kan hållas låg. Vår fond, Cliens Mixfond B, förvaltas av erfarna personer som aktivt väljer hur fondens pengar ska placeras. I fallet med Avanza Zero ligger den även i en högre riskklass än Cliens Mixfond B då den enbart placerar i aktier medan Cliens Mixfond B placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Förvaltarna av Cliens Mixfond B har möjlighet att ha som lägst 25 % aktier och som högst 75 % beroende på hur de ser på det rådande läget på marknaden.

Andra skillnader är att Cliens Mixfond B tar hänsyn till miljö och hållbarhet i sina placeringar, läs mer om det här. Trots lägre risk har Cliens Mixfond B de senaste 12 åren gjort att pengarna växt mer* än om du haft dem i Avanza Zero eller en robotrådgivare som följer samma index. Jämförelsen i grafen nedan är givetvis gjord efter att avgifterna är bortdragna och reflekterar därför vilken fond som historiskt gjort att pengarna växt mest*.

Om du vill läsa mer om skillnaderna mellan aktiv och passiv förvaltning, kan du göra det här.

---

* Det är ingen garanti för att den kommer fortsätta vara bättre även i framtiden.

Hittade du svaret?