Avanza Zero och så kallade "robotrådgivare" följer passivt ett index, börssnitt, utan möjlighet till att pengarna växer mer än så. Genom SAVR sparar du i både passivt och aktivt förvaltade fonder med olika inriktningar och där fondens förvaltare har ambitionen att slå sitt jämförelseindex (efter att avgiften dragits bort).

Det finns inga garantier för att en fond slår sitt index, men att välja rätt fond kan samtidigt vara mycket lönsamt över tid. Hade man till exempel sparat i fonden Ny teknik åren 2006-2019 hade fonden, efter avgift, gjort att pengarna växt ungefär dubbelt så mycket som om man sparat med en passiv robotrådgivare.*

---

* Det är ingen garanti för att den kommer fortsätta prestera så även i framtiden.

Fick du svar på din fråga?