Alla samlingar
Tjänstepension
Vilka tjänstepensioner kan jag flytta till SAVR?
Vilka tjänstepensioner kan jag flytta till SAVR?
Zeb Billborn avatar
Skrivet av Zeb Billborn
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det går endast att flytta tjänstepensioner till SAVR. Tänk även på tjänstepensionen måste vara avslutad, alltså att inga inbetalningar fortfarande görs av arbetsgivaren. Det går inte heller att flytta in kollektivavtalad tjänstepension till oss, då dessa försäkringar endast går att flytta mellan försäkringsbolag som ingår i kollektivavtalet.
​
För att se vilka pensioner som du kan flytta så kan du alltid logga in på minpension.se, gå in på ”intjänad pension” och där klicka på dina tjänstepensioner. Om det då står "Kollektivavtal: Inget" så ska det vara möjligt att flytta den tjänstepensionen till oss.

Fick du svar på din fråga?