Alla samlingar
Tjänstepension
Varför kan jag inte flytta en kollektivavtalad tjänstepension?
Varför kan jag inte flytta en kollektivavtalad tjänstepension?
Sandro Thorell avatar
Skrivet av Sandro Thorell
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det går endast att flytta kollektivavtalade pensioner mellan försäkringsbolag som är valbara inom det specifika kollektivavtalet. SAVR är inte ett valbart alternativ inom något av de upphandlade kollektivavtalen och det är därför inte möjligt att flytta kollektivavtalade pensionsförsäkringar till SAVR.

För att se om din tjänstepension är kollektivavtalad eller ej kan du alltid logga in på minpension.se, gå in på ”intjänad pension” och där klicka på dina tjänstepensioner. Om det då står "Kollektivavtal: Inget" så ska det vara möjligt att flytta den tjänstepensionen till oss.

Fick du svar på din fråga?