Alla samlingar
Tjänstepension
Omfattas min tjänstepensionsdepå av Insättningsgarantin och Investerarskyddet?
Omfattas min tjänstepensionsdepå av Insättningsgarantin och Investerarskyddet?
Zeb Billborn avatar
Skrivet av Zeb Billborn
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Då din tjänstepensionsdepå faller inom ramen för det individuella pensionssparandet så omfattas den dessvärre inte av insättningsgarantin eller investerarskyddet – likt investeringssparkonton och fonddepåer hos oss.

I ens tjänstepensionssparande har man däremot en s.k. särskild förmånsrätt vid en eventuell konkurs av försäkringsbolaget, vilket innebär en rättighet att få ut sitt kapital först gentemot övriga fordringsägare. Den särskilda förmånsrätten är lagstadgad och regleras i försäkringsrörelselagen och i förmånsrättslagen. Förmånsrätten omfattar samtliga tillgångar som finns upptagna i skuldtäckningsregistret. Till skillnad mot insättningsgarantin eller investerarskyddet är denna ej beloppsbegränsad. Kunder har därmed en prioriterad rätt till hela sitt försäkringskapital.

Fick du svar på din fråga?