Alla samlingar
Tjänstepension
Vad innebär "flytträtten"?
Vad innebär "flytträtten"?
Sandro Thorell avatar
Skrivet av Sandro Thorell
Uppdaterad för mer än en vecka sedan


Den 1 april 2021 trädde nya regler i kraft gällande vilka försäkringar som ska vara flyttbara samt hur mycket ett försäkringsbolag får ta ut i avgift för att flytta. De nya reglerna innebär att det max får kosta cirka 600 kr (0,0127 pbb) att flytta en tjänstepension för försäkringar som överstiger 1 pbb (47 600kr - år 2021). För försäkringar som understiger det beloppet kostar det ingenting att flytta.

Den 1 juli 2022 infördes en utvidgad flytträtt som innebär att även försäkringar som tecknades innen 1 juli 2007 nu inkluderas.

Fick du svar på din fråga?