Vad är en ETF?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En ETF (Exchange Traded Fund) är en fond som prissätts och handlas i realtid på en marknadsplats för värdepapper – likt aktiehandel på börsen. Den svenska benämningen för en ETF är “börshandlad fond”, och den kategoriseras som just en börshandlad produkt eller ETP (Exchange Traded Product).

En ETF följer utvecklingen för en underliggande tillgång eller en samling av underliggande tillgångar, som exempelvis ett visst index, en valuta, en råvara eller en strategisk inriktning. Eftersom ETF:er juridiskt sett är fonder, beskattas de på samma sätt som traditionella fonder.

Med andra ord: en ETF erbjuder diversifiering som är mer lik fonder än aktier, men handlas på samma sätt som är mer likt aktier än fonder. I och med detta kan du äga andelar i en portfölj av tillgångar endast över dagen – om du skulle vilja det.

Fick du svar på din fråga?