Alla samlingar
Våra vanligaste frågor
Vad kan det bero på att en viss fond saknas hos er?
Vad kan det bero på att en viss fond saknas hos er?
Zeb Billborn avatar
Skrivet av Zeb Billborn
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi har idag ungefär 150 svenska och internationella fondbolags fonder tillgängliga i vårt utbud och vi välkomnar som regel alla seriösa fonder att finnas med hos oss.

Ett litet fåtal svenska fondbolag har själva valt att inte delta på just vår plattform. Varför vet vi inte och frågan bör ställas till respektive fondbolag. Det finns exempel där vi erbjudits att ha med ett fondbolags fonder men endast om vi inte återbetalar fondprovisionen till dig som kund, och därmed håller samma pris som övriga distributörer. Vi har och kommer alltid att säga nej till detta då det strider mot grundidén med vår öppna plattform och skulle upprätthålla den priskartell vi vill bryta.

Fick du svar på din fråga?