Alla samlingar
Säkerhet och kundkännedom
Hur ser regleringen kring penningtvätt ut?
Hur ser regleringen kring penningtvätt ut?
Sandro Thorell avatar
Skrivet av Sandro Thorell
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Skyldighet enligt lag att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett stort problem som inte bara hotar den globala ekonomin och gynnar kriminella utan även samhällets säkerhet.

I Sverige finns framför allt två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“Penningtvättslagen”) samt Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, dessutom har Finansinspektionen upprättat kompletterande föreskrifter på området som gäller för bland annat bolag som bedriver värdepappersrörelse, vilket SAVR gör.

Reglerna syftar till att bolag ska arbeta för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. Samtidigt ska de förse brottsutredande myndigheter med information.

Fick du svar på din fråga?