Alla samlingar
Säkerhet och kundkännedom
Vad är kundkännedom varför behöver du som kund besvara KYC-frågor?
Vad är kundkännedom varför behöver du som kund besvara KYC-frågor?
Sandro Thorell avatar
Skrivet av Sandro Thorell
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Enligt Penningtvättslagen får inte en verksamhetsutövare inleda eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om verksamhetsutövaren inte har tillräcklig kännedom om sin kund för att kunna (i) hantera riskenatt bli utnyttjade för penningtvätt eller finansiering av terrorism och (ii) övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner.

I syfte att uppnå tillräcklig kundkännedom ställer vi frågor om dig och ditt sparande. Det är viktigt att du som kund svarar sanningsenligt för att vi ska förstå varför du är kund hos oss och hur du förväntas göra transaktioner. Vi behöver således ha tillräckliga uppgifter bl.a. om din ekonomiska situation och medlens ursprung. Detta för att kunna identifiera transaktioner och kunder som försöker utnyttja oss och samhällets ekonomiska aktörer för att tvätta pengar som härrör från brottslig verksamhet eller finansiering av terrorism.

Vi behandlar alla uppgifter som du lämnar konfidentiellt.

Fick du svar på din fråga?