Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Finns det några risker med aktiehandel?
Finns det några risker med aktiehandel?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ja, det finns flera risker med aktiehandel som du bör vara medveten om innan du investerar. Här är en översikt över de olika typerna av risk:

1. Bolagsrisk

Bolagsrisk innebär att negativa nyheter som enbart påverkar ett specifikt bolag kan få aktiekursen att falla. Exempel på detta kan vara att ett läkemedelsföretag får avslag på ett nytt läkemedel eller att ett företag drabbas av stora böter.

2. Branschrisk

Branschrisk påverkar alla företag inom en viss bransch. Ett politiskt beslut eller en nyhet som påverkar hela branschen, som en global skatt på en viss vara, kan leda till att aktiekurserna faller för alla bolag inom den branschen.

3. Landspecifik risk

Om du investerar i utländska aktier kan politiska händelser eller regeringskriser i det specifika landet påverka aktiemarknaden där negativt. Detta kallas för landspecifik risk.

4. Marknadsrisk

Marknadsrisk är en händelse som påverkar aktiemarknader globalt. Exempel på detta är finanskrisen 2008 eller pandemin, som ledde till stora kursfall på alla marknader.

5. Valutarisk

När du köper utländska aktier utsätter du dig för valutarisk. Även om aktiekursen stiger kan du förlora pengar om valutan i landet där du investerat faller i värde jämfört med svenska kronan.

6. Likviditetsrisk

Likviditetsrisk innebär att det kan vara svårt att sälja aktier i ett bolag om det är liten handel i aktien. Du kan behöva sälja aktien med förlust om det inte finns tillräckligt med köpare.

7. Prisförlust

Aktiekurser rör sig ständigt och kan falla till lägre nivåer än vad du köpte dem för. En prisförlust innebär att värdet på dina aktier minskar, men den faktiska förlusten sker först när du säljer dina aktier till ett lägre pris.

8. Konkurs

Det värsta som kan hända är att företaget går i konkurs. I så fall blir dina aktier värdelösa. Som aktieägare är du inte skyldig att betala företagets skulder, men du förlorar det belopp du investerat.

Hur kan man hantera dessa risker?

För att hantera och minska riskerna med aktiehandel är det viktigt att sprida sina investeringar. Här är några strategier:

  • Diversifiering: Genom att investera i olika branscher, bolag och länder kan du minska risken. På så sätt påverkas inte hela din portfölj negativt om en specifik aktie eller bransch går dåligt.

  • Aktiefonder och investmentbolag: Ett enkelt sätt att få en diversifierad portfölj är att investera i aktiefonder eller investmentbolag, som sprider dina investeringar över många olika bolag.

  • Månadssparande: Genom att spara regelbundet över tid kan du minska effekten av kortsiktiga kursrörelser.

Sammanfattningsvis är aktiehandel alltid förenad med risker, men med rätt kunskap och strategier kan du hantera och minska dessa risker för att skapa en stabil och långsiktig avkastning.

Fick du svar på din fråga?