Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Vad innebär företrädesrätt?
Vad innebär företrädesrätt?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Företrädesrätt, även kallat teckningsrätt, innebär att befintliga aktieägare har förtur att köpa nya aktier vid en nyemission innan de erbjuds till allmänheten. Detta system finns för att skydda de nuvarande aktieägarnas andel i företaget och ge dem möjlighet att behålla sin procentuella ägarandel trots att fler aktier utfärdas.

Hur fungerar företrädesrätt?

  • Teckningsrätter (TR): När ett företag beslutar om en nyemission med företrädesrätt, får de befintliga aktieägarna automatiskt teckningsrätter insatta på sina aktiekonton. Varje teckningsrätt ger ägaren rätt att köpa ett visst antal nya aktier till ett förutbestämt pris.

  • Användning av teckningsrätter: Aktieägarna kan använda sina teckningsrätter för att köpa nya aktier. Detta görs vanligtvis under en specifik teckningsperiod. Genom att utnyttja sina teckningsrätter kan aktieägare skydda sin ägarandel från att spädas ut.

  • Sälja teckningsrätter: Om aktieägare inte vill eller kan delta i nyemissionen, har de möjlighet att sälja sina teckningsrätter på aktiemarknaden. Detta ger andra investerare chansen att köpa teckningsrätterna och därigenom rättigheten att köpa de nya aktierna.

  • Oanvända teckningsrätter: Om en aktieägare inte utnyttjar eller säljer sina teckningsrätter inom teckningsperioden, förlorar dessa sitt värde. De nya aktierna som inte tecknats genom företrädesrätt kan sedan erbjudas till andra investerare, oftast till allmänheten.

Exempel på företrädesrätt:

Låt oss säga att du äger 100 aktier i ett företag som bestämmer sig för att genomföra en nyemission där de erbjuder en ny aktie för varje tio aktier du äger. Det innebär att du får 10 teckningsrätter, och med varje teckningsrätt har du möjlighet att köpa en ny aktie till ett rabatterat pris. Om du utnyttjar alla dina teckningsrätter, kan du köpa 10 nya aktier och behålla din procentuella ägarandel i företaget. Om du inte vill köpa fler aktier kan du sälja dina teckningsrätter till någon annan.

Företrädesrätten är alltså ett sätt för befintliga aktieägare att skydda sitt ägande och behålla sin andel av företaget när nya aktier utfärdas.

Fick du svar på din fråga?