Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
När behöver jag köpa aktien för att få rätt till utdelning?
När behöver jag köpa aktien för att få rätt till utdelning?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att kunna ta del av utdelningen behöver du vara inskriven som aktieägare i företagets aktiebok. Aktieboken är bolagets register över utestående aktier och dess ägare. Detta måste du vara senast den dag då bolagets aktiebok stäms av, det vill säga på den så kallade “avstämningsdagen”. För att se till att det sker behöver du köpa aktien senast två bankdagar innan avstämningsdagen (på “sink-dagen” som inträffar före “X-dagen”) om aktieköpet ska hinna registreras hos bolaget och du ska hinna bli inskriven som aktieägare i bolaget. I praktiken innebär detta alltså att om du äger åtminstone en aktie vid det datum då avstämningsdagen infaller, så ska du få ta del av periodens utdelning på den faktiska utdelningsdagen.

I samband med aktieutdelningen kan det vara bra att reda ut innebörden av följande begrepp för att få en djupare förståelse om själva utdelningsprocessen:

Sink-dag (även kallad Ink-dag) = är den sista dagen som aktien handlas med, alltså inklusive, rätt till periodens kommande utdelning. Denna dag sammanfaller ofta med bolagets årsstämma. Skulle du sälja ditt innehav under denna dag går du miste om din rätt till utdelning.

X-dag = när X-dagen infaller dagen därpå handlas aktien utan rätt till periodens kommande utdelning och aktiekursen justeras vanligtvis därefter. “X” antyder här därmed att handeln sker “exklusive” utdelning. Väljer du att sälja ditt innehav denna dag så behåller du fortfarande rätten till utdelningen. Detta beror på att du inte kommer att ha hunnits skrivas ut som aktieägare till avstämningsdagen dagen efter i och med att det i Sverige tar två bankdagar innan en affär är helt slutförd och ett ägarbyte har skett.

Avstämningsdag = är den dag då bolagets aktiebok stäms av i syfte att fastställa vilka aktieägarna i bolaget är. Vid detta tillfälle måste du vara registrerad som aktieägare för att vara berättigad till kommande utdelning. När avstämningsdagen infaller kommuniceras ofta i pressmeddelanden eller dylikt från bolaget ifråga.

Utdelningsdag = Detta är dagen då själva utdelningen delas ut och bokas in på ditt konto där du har dina aktier.

Fick du svar på din fråga?