Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Vad händer vid en konkurs?
Vad händer vid en konkurs?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vid en konkurs går ett företag igenom en process där dess tillgångar säljs för att betala av skulderna så mycket som möjligt. Här är en översikt av vad som händer vid en konkurs:

1. Avnotering från börsen

När ett företag går i konkurs avnoteras dess aktier från börsen. Det betyder att aktien slutar handlas och blir värdelös.

2. Handelsstopp

Ofta sker ett handelsstopp på aktien så snart information om konkursen blir officiell. Ibland kan detta handelsstopp ske redan innan konkursen är ett faktum, om det finns ekonomiska oklarheter som behöver utredas.

3. Ansökan och registrering

  • Ansökan om konkurs: Företaget, eller dess borgenärer, ansöker om konkurs hos tingsrätten där företaget har sitt säte.

  • Godkännande: Om tingsrätten godkänner ansökan registreras konkursen hos Bolagsverket.

  • Värdering: Aktierna i företaget värderas till 0 kronor när konkursen registreras.

4. Flytt av aktier till aktiedepå

Om aktierna finns i ett investeringssparkonto (ISK) måste de flyttas till en aktiedepå eftersom de inte får ligga kvar på ISK mer än kvartalet ut plus 30 dagar. Om du inte gör flytten själv, kommer aktiemäklaren att automatiskt flytta dem.

5. Konkursförvaltning

En konkursförvaltare tar över företagets verksamhet för att avveckla den och försöka betala av skulderna i följande ordning:

  1. Staten

  2. Kreditbolag

  3. Fordringsägare

  4. Obligationsinnehavare

  5. Preferensaktier

  6. Stamaktier

6. Återbetalning till aktieägare

Det är mycket ovanligt att det finns pengar kvar för att betala ut till aktieägarna när alla skulder har betalats. Om det mot förmodan finns likvida medel kvar, delas de proportionerligt bland stamaktieägarna.

7. Avslutning av konkurs

När konkursen är avslutad, bokas aktierna av från aktiedepån och de upphör att existera. Detta sker när aktierna tas bort från Euroclear (Värdepapperscentralen).

8. Skatteavdrag

Du kan dra av förlusten av dina aktier i deklarationen, men detta kan endast göras när konkursen är registrerad hos Skatteverket. Detta gäller om du ägt aktierna på ett Aktie- och fondkonto.

Genom denna process avvecklas företaget, och dess skulder betalas så gott det går innan företaget slutligen upphör att existera.

Fick du svar på din fråga?