Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
​​Vad är beta?
​​Vad är beta?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Beta är ett nyckeltal som används av investerare för att mäta en akties risknivå i förhållande till marknaden. Det ger en fingervisning om hur mycket en akties pris kan förväntas svänga i framtiden baserat på dess historiska prisrörelser jämfört med börsen som helhet.

Hur fungerar beta?

  • Beta på 1,0: Om en aktie har ett beta på 1,0, rör sig dess pris i takt med marknaden. Om börsen går upp 10 %, förväntas aktien också gå upp 10 %, och om börsen går ner 10 %, förväntas aktien gå ner 10 %.

  • Beta under 1,0: Om en aktie har ett beta under 1,0, är den mindre volatil än marknaden. Den stiger mindre än börsen vid uppgång och faller mindre vid nedgång. Detta är ofta attraktivt för investerare som söker stabilitet.

  • Beta över 1,0: Om en aktie har ett beta över 1,0, är den mer volatil än marknaden. Den stiger mer än börsen vid uppgång och faller mer vid nedgång. Detta kan locka investerare som söker högre avkastning och är villiga att ta högre risker.

Varför är beta viktigt?

Beta hjälper investerare att förstå hur en aktie kan reagera på marknadsförändringar och att bedöma den potentiella risken och avkastningen. Investeringar med hög beta kan erbjuda högre avkastning men med större risk, medan investeringar med låg beta kan ge stabilare avkastning med lägre risk.

Hur beräknas beta?

Beta beräknas genom att analysera historiska data om en akties prisrörelser och jämföra dessa med marknadens prisrörelser. Specifikt används kovariansen mellan aktiens avkastning och marknadsavkastningen, dividerad med variansen av marknadsavkastningen. Resultatet är en numerisk representation av aktiens volatilitet i förhållande till marknaden.

Begränsningar med beta

Beta är baserat på historiska data och kan förändras över tid beroende på marknadsförhållanden och andra faktorer. Därför bör investerare inte enbart förlita sig på beta när de fattar investeringsbeslut. Det är viktigt att också överväga företagets ekonomiska hälsa och aktuella marknadstrender.

Fick du svar på din fråga?