Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Vad är en börsintroduktion (IPO)?
Vad är en börsintroduktion (IPO)?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vad är en börsintroduktion (IPO)?

 • Öppna upp för allmänheten: Ett företag som tidigare varit privat beslutar sig för att bli ett publikt bolag, vilket innebär att vem som helst kan köpa dess aktier. Detta görs genom att erbjuda aktier på en börs som till exempel Stockholmsbörsen.

 • Samla in kapital: Företaget genomför en börsintroduktion för att få in mer kapital. Detta kapital kan användas för att expandera verksamheten, finansiera nya projekt, betala av skulder eller stärka varumärket.

 • Teckningskurs: Innan aktierna börjar handlas på börsen erbjuds de till en bestämd teckningskurs. Investerare kan teckna sig för aktier till detta förutbestämda pris.

 • Handel på börsen: När börsintroduktionen är genomförd och aktierna börjar handlas på börsen, kan deras pris variera beroende på utbud och efterfrågan på marknaden.

Varför gör företag en IPO?

 • Tillgång till kapital: Ett företag kan få in mer kapital från investerare genom att sälja nya aktier. Detta kapital kan användas för att växa och utveckla verksamheten.

 • Underlätta handel: Noterade aktier är lättare att köpa och sälja på en reglerad marknadsplats. Detta gynnar både befintliga aktieägare och nya investerare.

 • Varumärkesförstärkning: En börsnotering ökar företagets synlighet och trovärdighet, vilket kan stärka varumärket.

 • Incitamentsprogram: Noterade aktier kan användas för att erbjuda incitamentsprogram till anställda, såsom optionsprogram, vilket kan göra företaget mer attraktivt som arbetsgivare.

 • Ägarspridning: När aktier erbjuds till allmänheten kan ägandet spridas över fler investerare, vilket kan leda till bättre likviditet och stabilitet i handeln med aktierna.

Hur går en IPO till?

 • Anlita en bank: Företaget anlitar ofta en bank som hjälper till att organisera börsintroduktionen. Banken hjälper till med att bestämma antalet aktier som ska erbjudas och till vilket pris.

 • Förberedelse av dokument: Legala dokument, såsom prospekt och redovisningshandlingar, måste skapas och presenteras för potentiella investerare. I Sverige måste prospektet godkännas av Finansinspektionen (FI).

 • Marknadsföring och försäljning: Företaget och banken marknadsför aktierna till investerare för att få dem att teckna sig för aktierna innan de börjar handlas på börsen.

Fick du svar på din fråga?