Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Vad är en ISIN-kod?
Vad är en ISIN-kod?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En ISIN-kod (International Securities Identification Number) är en unik identifieringskod som används för att entydigt identifiera värdepapper, som till exempel aktier, obligationer, fonder, företagscertifikat och fullmakter. Koden består av totalt tolv tecken: de två första är bokstäver som representerar landet där värdepapperet är utfärdat, följt av tio siffror.

ISIN-koder används internationellt för att säkerställa att varje värdepapper kan identifieras på ett unikt och standardiserat sätt, vilket underlättar handel och hantering av värdepapper över landsgränser. I Sverige är det Euroclear Sweden som är den enda auktoriserade myndigheten för att tilldela ISIN-koder, och de tilldelar dessa koder till alla svenska värdepapper.

Fick du svar på din fråga?