Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Vad är en likvidation?
Vad är en likvidation?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En likvidation innebär att ett företag löses upp och avvecklas. Processen består av att företagets tillgångar säljs, skulder betalas och eventuella överskott fördelas mellan ägarna. Likvidation kan ske på två sätt: frivillig likvidation och tvångslikvidation.

 1. Frivillig likvidation:

  • Beslutas av bolagsstämman, som är ett möte med aktieägarna.

  • Används när ägarna inte längre vill driva verksamheten.

  • Beslutet ska anmälas till Bolagsverket, som är den svenska myndigheten som registrerar företag.

  • En likvidator, som kan vara en redovisningskonsult eller revisor, utses för att genomföra avvecklingen.

 2. Tvångslikvidation:

  • Beslutas av Bolagsverket eller en allmän domstol.

  • Sker när företaget inte uppfyller vissa lagstadgade krav, till exempel om aktiekapitalet är förbrukat eller om årsredovisningen inte skickats in i tid.

  • Bolagsverket utser en likvidator för att avveckla företaget.

En likvidator tar över företagets ledning och ansvarar för att sälja tillgångarna, betala skulderna och redovisa slutresultatet för bolagsstämman. Likvidationskostnaderna betalas av företaget och likvidatorn har rätt till ersättning. Om vissa krav är uppfyllda kan Bolagsverket stå för en del av kostnaderna.

Likvidation avslutar företaget genom att formellt upplösa det efter att alla ekonomiska åtaganden är uppfyllda. Skillnaden mellan en likvidation och en konkurs är att konkurs oftast initieras av företagets egna företrädare när de inte kan betala sina skulder, medan tvångslikvidation beslutas utifrån när företaget inte följer reglerna.

Fick du svar på din fråga?