Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Vad är en preferensaktie?
Vad är en preferensaktie?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En preferensaktie, ofta kallad "preff", är en typ av aktie som skiljer sig från vanliga stamaktier på några viktiga sätt. Här är en enkel förklaring:

  • Förtur till utdelning: Preferensaktier ger ägaren rätt till utdelning före stamaktieägare. Detta innebär att om företaget beslutar att dela ut vinst till sina aktieägare, får innehavare av preferensaktier sina utdelningar först.

  • Fast utdelning: Utdelningen för preferensaktier är bestämd på förhand och är oftast högre än den utdelning som stamaktieägare får. Detta liknar räntan på ett lån eller en obligation. Till exempel, om en preferensaktie har en fast utdelning på 5% per år, vet ägaren att de kommer att få den utdelningen så länge företaget har möjlighet att betala den.

  • Inlösenkurs: Många preferensaktier har en inlösenkurs, vilket innebär att företaget kan köpa tillbaka aktierna från ägarna till ett förutbestämt pris efter en viss tid. Detta gör preferensaktier mer förutsägbara för investerare jämfört med stamaktier, som kan variera mer i värde.

Olika typer av preferensaktier:

  • Kumulativa preferensaktier: Om företaget inte kan betala utdelningen ett år, ackumuleras dessa obetalda utdelningar och måste betalas ut innan stamaktieägare får sin utdelning.

  • Icke-kumulativa preferensaktier: Om företaget inte kan betala utdelningen, förlorar ägarna den utdelningen och har ingen rätt att kräva den senare.

  • Deltagande preferensaktier: Dessa ger ägarna rätt till en fast utdelning samt möjlighet att få ytterligare utdelningar om företagets vinster är tillräckligt stora.

  • Konvertibla preferensaktier: Dessa kan omvandlas till stamaktier enligt vissa villkor, vilket kan vara fördelaktigt om företagets stamaktier ökar i värde.

  • Ingen rösträtt: Till skillnad från stamaktieägare har innehavare av preferensaktier vanligtvis ingen rösträtt i bolagets beslut.

Sammanfattningsvis, preferensaktier kombinerar vissa fördelar med både aktier och obligationer: de ger en fast och förutsägbar utdelning (som en obligation) och kan handlas på börsen (som en aktie). De är attraktiva för investerare som söker stabilitet och förutsägbarhet i sina investeringar.

Fick du svar på din fråga?