Hoppa till huvudinnehåll
Vad är en SPAC?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En SPAC, eller Special Purpose Acquisition Company, är ett slags investeringsbolag som inte har någon egen verksamhet. Dess huvudsakliga syfte är att samla in pengar genom en börsnotering (IPO) och använda dessa medel för att köpa upp ett onoterat bolag, som genom förvärvet blir börsnoterat. Här är en steg-för-steg förklaring av hur en SPAC fungerar:

  1. Skapande och Börsnotering: Ett SPAC skapas av en grupp investerare, kallade sponsorer. När SPAC bildas, genomförs en börsnotering där man tar in kapital från investerare. Aktierna i SPAC handlas på börsen, precis som aktier i andra bolag.

  2. Identifiera Förvärvsmål: Efter börsnoteringen har SPAC en viss tidsperiod, oftast 24-36 månader, för att hitta ett onoterat bolag att köpa upp. Sponsorerna ansvarar för att identifiera och analysera potentiella förvärv.

  3. Förvärvsprocessen: När ett lämpligt förvärvsmål har identifierats, presenterar sponsorerna förvärvet för SPAC aktieägare. Aktieägarna röstar sedan om de vill godkänna förvärvet.

  4. Genomföra Förvärvet: Om förvärvet godkänns, används kapitalet från börsnoteringen till att köpa det onoterade bolaget. Det uppköpta bolaget blir därmed börsnoterat utan att behöva genomgå en traditionell börsnoteringsprocess.

  5. Inlösen av Aktier: Om aktieägare inte är nöjda med det föreslagna förvärvet, har de vanligtvis möjlighet att lösa in sina aktier till samma värde som de betalade vid börsnoteringen.

  6. Fördelar och Risker: En av fördelarna med SPAC är att de kan erbjuda ett snabbare och enklare sätt för ett onoterat bolag att bli börsnoterat jämfört med en traditionell börsintroduktion. Men det finns också risker, eftersom investerare i en SPAC initialt inte vet vilket bolag som kommer att förvärvas.

SPAC har blivit särskilt populära i USA, där de utgjorde hälften av alla börsnoteringar under 2020. Nasdaq Stockholm har även anpassat det amerikanska regelverket för SPAC till svenska förhållanden, vilket har öppnat upp för SPAC-bolag även på den svenska marknaden.

Sammanfattningsvis är en SPAC ett sätt att samla in kapital för att köpa upp ett annat bolag, vilket ger det uppköpta bolaget möjlighet att bli börsnoterat på ett enklare och snabbare sätt än genom en traditionell börsnotering.

Fick du svar på din fråga?