Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Vad är en split​/​omvänd split?
Vad är en split​/​omvänd split?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En split innebär att ett företag delar upp sina aktier i flera nya aktier. Detta görs vanligtvis när aktiekursen har blivit så hög att den blir svår att handla med för privatsparare. Genom att dela upp en aktie i flera, sänks priset per aktie, vilket gör det lättare för fler människor att köpa aktier i företaget.

Till exempel, om en aktie kostar 1 000 kronor och företaget genomför en split 10:1, kommer varje gammal aktie att delas upp i tio nya aktier. Den nya aktiekursen blir då 100 kronor (1 000 kronor delat med 10). Det totala värdet av en ägares innehav förblir detsamma, men antalet aktier ökar.

En omvänd split är motsatsen till en split. Här minskar företaget antalet aktier, vilket leder till en högre aktiekurs per aktie. Detta kan vara nödvändigt när aktiekursen har blivit så låg att den anses oseriös eller svår att överblicka.

Till exempel, om en aktie kostar 2 kronor och företaget genomför en omvänd split 1:10, kommer tio gamla aktier att slås ihop till en ny aktie. Den nya aktiekursen blir då 20 kronor (2 kronor multiplicerat med 10). Återigen, det totala värdet av en ägares innehav förblir detsamma, men antalet aktier minskar.

Sammanfattningsvis:

  • Split: Fler aktier med lägre pris per aktie (t.ex. 1 aktie till 10 nya aktier).

  • Omvänd split: Färre aktier med högre pris per aktie (t.ex. 10 gamla aktier till 1 ny aktie).

Både split och omvänd split är kosmetiska förändringar och påverkar inte det totala värdet på en aktieägares innehav.

Fick du svar på din fråga?