Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Vad är en utdelning?
Vad är en utdelning?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En utdelning är en utbetalning av pengar eller andra tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare. När ett företag går med vinst, kan det välja att dela ut en del av denna vinst till sina aktieägare i form av kontanter, vilket är den vanligaste formen av utdelning. Utdelningen kan också bestå av andra tillgångar eller extrautdelningar, vilket kan hända om företaget exempelvis sålt av en verksamhet och har mer pengar än nödvändigt för att driva verksamheten vidare.

Förhållandet mellan utdelningens storlek och aktiens aktuella kurs kallas direktavkastning. Denna procentsats visar hur stor del av din investering du får tillbaka i form av utdelning varje år. Exempel: Om en aktie kostar 100 SEK och utdelningen per aktie är 4 SEK, blir direktavkastningen 4 % (4 / 100 = 0,04 x 100 = 4 %).

Företag ger utdelning för att ha en optimal balans i sitt kapital – att ha precis tillräckligt med pengar för att betala kostnader, växa och öka vinsten, men inte mer än så. För mycket pengar i företaget kan minska avkastningen på investerat kapital.

Alla bolag ger dock inte utdelning. Nystartade eller växande bolag kan behålla vinsten för att finansiera fortsatt tillväxt istället för att ge utdelning. Större och mogna bolag tenderar att dela ut en större andel av vinsten eftersom de inte behöver lika mycket kapital för fortsatt drift och tillväxt.

Sammanfattningsvis, utdelning är ett sätt för företag att ge tillbaka en del av vinsten till aktieägarna, och hur och när det delas ut beror på företagets ekonomiska strategi och behov.

Fick du svar på din fråga?