Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Vad är Sharpekvot?
Vad är Sharpekvot?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Sharpekvot är ett mått som används för att mäta den riskjusterade avkastningen på en investering eller portfölj. Det visar hur mycket extra avkastning du får för den risk du tar i jämförelse med en riskfri investering. Här är en förklaring av Sharpekvotens komponenter och hur den används:

Vad är Sharpekvot?

 • Sharpekvot mäter förhållandet mellan avkastningen på en investering och risken förknippad med den investeringen.

Formeln för Sharpekvote är:

Sharpekvot = (Avkastning − Riskfri ränta) / Standardavvikelsen

 • Avkastning: Den totala avkastningen på investeringen över en viss tidsperiod.

 • Riskfri ränta: Avkastningen på en helt riskfri investering, ofta representerad av avkastningen på 3-månaders statsskuldsväxlar.

 • Standardavvikelse: Ett mått på investeringens volatilitet eller risk, som visar hur mycket avkastningen varierar över tiden.

Vad betyder en hög respektive låg Sharpekvot?

 • En hög Sharpekvot innebär att du får en hög avkastning i förhållande till den risk du tar. Det indikerar att investeringen är effektiv och välkompenserar för risken.

 • En låg eller negativ Sharpekvot innebär att avkastningen inte kompenserar väl för den tagna risken, vilket kan vara ett tecken på att investeringen inte är effektiv.

Varför är Sharpekvot användbart?

 • Sharpekvoten hjälper investerare att jämföra olika investeringar eller fonder på ett riskjusterat sätt. Det gör att du kan se vilken investering som ger bäst avkastning för den risk som tas.

 • Den tar hänsyn till att det finns mindre riskfyllda alternativ, genom att inkludera den riskfria räntan i beräkningen.

Hur används Sharpekvot praktiskt?

 • När du jämför olika fonder eller portföljer, kan du använda Sharpekvoten för att bedöma vilken som har presterat bäst i förhållande till risken.

 • Det är viktigt att jämföra Sharpekvoten för fonder inom samma kategori, till exempel aktiefonder med aktiefonder, för att få en rättvisande jämförelse.

Vad är en bra Sharpekvot?

 • En Sharpekvot över 0,5 anses bra för långsiktiga investeringar.

 • En Sharpekvot på 1 eller högre anses vara mycket bra.

Fick du svar på din fråga?