Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarAktiehandel
Varför finns det olika typer av aktier?
Varför finns det olika typer av aktier?
SAVR avatar
Skrivet av SAVR
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det finns olika typer av aktier för att företag kan erbjuda olika villkor och rättigheter till sina aktieägare. Genom att dela upp aktier i olika kategorier, såsom A-, B- och C-aktier samt preferensaktier, kan företag skapa olika former av ägande och inflytande:

  • Rösträtt: A-, B- och C-aktier har olika rösträtt på bolagsstämman. A-aktier ger oftast mer rösträtt än B-aktier, som i sin tur ger mer än C-aktier. Detta betyder att ägare av olika aktieslag kan ha olika stor möjlighet att påverka beslut i företaget.

  • Utdelning: Preferensaktier ger vanligtvis ägaren företräde när det gäller utdelning av vinst före ägare av stamaktier. Det innebär att preferensaktieägare kan förvänta sig en fastställd utdelning innan stamaktieägare får någon utdelning.

  • Riskhantering: Genom att erbjuda preferensaktier kan företag locka investerare som föredrar en stabil och förutsägbar utdelning framför en möjlig högre avkastning från stamaktier, som har mer osäker utdelning.

  • Företagets styrning: Företag kan använda olika aktieslag för att säkerställa att vissa ägare behåller ett större inflytande över företagets beslut, även när fler aktier emitteras.

Sammanfattningsvis, genom att erbjuda olika typer av aktier kan företag skräddarsy erbjudanden till olika investerare med olika risk- och avkastningspreferenser samt behov av rösträtt och utdelningssäkerhet. Denna mångfald av aktieslag möjliggör en flexibel kapitalstruktur och företagsstyrning som kan anpassas efter företagets behov och marknadens förutsättningar.

Fick du svar på din fråga?