Det Investeringssparkonto, ISK, du sparar på genom SAVR ligger hos vår samarbetspartner Fondab och omfattas av det statliga Investerarskyddet. Fondab och deras moderbolag MFEX har funnits i 20 år och de levererar finanstekniska lösningar åt några av de största svenska och europeiska bankerna och fondbolagen.

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper, fondandelar, du har på ditt konto genom SAVR. Eftersom ditt sparande är helt separerat från vår och våra partners verksamhet är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerar inte kan få ut dina tillgångar. Du kan läsa mer om Investerarskyddet här.

Insättningsgarantin innebär att staten ersätter upp till 950 000 SEK av de likvider (rena pengar) som du har på de konton som omfattas av denna garanti, i händelse av att banken/finansinstitutet som du har ditt konto hos skulle gå i konkurs. Genom SAVR investerar du i en fond och har fondandelar på ditt Investeringssparkonto, vilket gör att Investerarskyddet i detta fall är mer relevant. Du kan läsa mer om Insättningsgarantin här.

SAVR är ett anknutet ombud till Fondab och står under Finansinspektionens tillsyn. Detta innebär att vår verksamhet löpande kontrolleras och granskas i enlighet med gällande lagar och regler.

Hittade du svaret?